cấp giấy phép xây dựng tạm, tags của Môi Giới Mua Bán Nhà Đất

, Trang 1

Những trường hợp nào được cấp giấy phép xây dựng tạm?

Những trường hợp nào được cấp giấy phép xây dựng tạm?

Trước hết, giấy phép xây dựng tạm chỉ cấp cho từng công trình, nhà ở riêng lẻ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án. Các công trình cần thỏa các điều kiện sau để được cấp phép xây dựng tạm thời.

cấp giấy phép xây dựng tạm, tags của Môi Giới Mua Bán Nhà Đất, nội dung mới nhất về cấp giấy phép xây dựng tạm, Trang 1