cấp lại giấy phép xây dựng bị mất, tags của Môi Giới Mua Bán Nhà Đất

, Trang 1

Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng bị bị rách, nát, hoặc bị mất

Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng bị bị rách, nát, hoặc bị mất

Hỏi: Tôi ở Tp.HCM, hiện nay tôi đang xây nhà 3 tầng, mặt phố. Trước khi xây tôi đã xin Giấy phép xây dựng. Nhưng hiện nay do lưu giữ không tốt, giấy phép này đã bị mất.

cấp lại giấy phép xây dựng bị mất, tags của Môi Giới Mua Bán Nhà Đất, nội dung mới nhất về cấp lại giấy phép xây dựng bị mất, Trang 1